vrijdag 5 juni 2009


De laatste rechte lijn naar zondag toe


Volgens de laatste peilingen van vandaag in De Standaard haalt N-VA om en bij de 10%. Niet slecht! en deze peilingen zijn gehouden voor de uitvallen van sp.a en CD&V dat N-VA geen goede en betrouwbare partners zou zijn of te klein zou zijn.


We zullen zien zondag. Peilingen zijn ook maar wat ze zijn.


Zoals jullie weten sta ik op de 10° plaats voor de Europese N-VA lijst (5).
Ik reken op uw aller steun !
Bedankt,
Bartzondag 31 mei 2009

Respect voor de postbode

Ik heb hier de laaste dagen en uren honderden bussen gedaan. Wat me opviel is de bijna eindeloze variatie aan type brievenbussen.

Elke ervaren bussen weet dat appartementen het makkelijkst te bussen zijn. Maar iemand die straat na straat een N-VA folder in de bus van huizen steekt zal weten dat het moed en rijd vergt.

Ik bus ongeveer 500 folders per uur. Ik heb 25.000 folders dus kan je wel raden hoeveel uren mijn familie, vrienden en ikzelf in het bussen steken.

Maar naarmate ik meer en meer aan het bussen was is mijn respect voor de postbode toegenomen. Die mensen moeten in weer en wind brieven, pakjes etc bussen.

Sommige bussen zijn groot genoeg. Andere te klein.
Sommige bussen hebben een klep, andere niet.
Bij die bussen met klep gaan sommigen naar binnen open , anderen naar buiten.
Sommige kleppen zijn los, anderen slaan vazelf terug dicht.

Resultaat van al dat bus-werk: vermoeide voeten, gespannen rug en zere vingers van af en toe eens tussen een postklep te zitten.

Ik vermoed dat andere kandidaten dezelfde ervaring hebbne. Ik kan maar één ding zeggen aan onze postbodes: bedankt!

zaterdag 23 mei 2009

N-VA'ers geen karakteriëlen meer voor De Gucht ????

Ik lees net in De Standaard dat De Gucht zegt nog liever met N-VA te willen regeren dan met de Sp.a

Best Karel, ik mag nu toch wel Karel zeggen, nu mijn partij mee in de Vlaamse Regering wil. Als ik mij goed meen te herinneren zei u enkele maanden geleden van onze parlementsleden, leden en militanten dat ze "karakteriëlen" waren.

Is uw mening veranderd? Of voelt u de hete adem in uw nek en bent u wanhopig op zoek om de VLD via allerlei allianties alsnog in de regering te loodsen?

Ik begrijp dat een mens van mening kan veranderen, zelfs een minister, zelf De Gucht. En bij de VLD is men de laatste weken al vaker van mening veranderd.

Graag had ik van Karel vernomen of de N-VA'ers nu nog steeds "karakteriëlen" zijn?

Bedankt voor uw analyse beste Karel.

vrijdag 22 mei 2009

Gevangenen van Guantanamo naar De Nieuwe Wandeling in Gent???

Ik las deze morgen in de krant dat onze minster van Buitenlandse Zaken aan de Amerikanen gaat voorstellen om gevangen uit Guantanamo op te nemen in België.
Hij gaat dit voorstel straks aan Hillary Clinton voorleggen. Het maakt dit meteen een HILARIsch voorstel.

Een aantal overwegingen:

- Amerika houdt een aantal van die mensen reeds jarenlang vast zonder enige vorm van proces. En net NU is de VS lid geworden van de VN mensenrechtenraad: contradictio in terminis!
De Gucht zou er beter aan doen de Amerikanen uit te leggen wat mensenrechten zijn !

- Onze gevangenissen zitten al overvol. Waar gaan we die gasten steken? Doorvoeren naar Nederland? Laat ons eerst hier in eigen huis schoon schip maken met een goed tucht- en gevangenissenbeleid alvorens de boel van de Amerikanen te helpen opkuisen!

- Men moet nu maar eens ophouden methet schoothondje van die Amerikanen te zijn!

Bovendien: moet één en ander niet eerst eens op Europees niveau besproken worden? Dat gaat schoon worden als De Gucht Europees Commissaris zal worden!

vrijdag 27 maart 2009

34 Miljard € voor Wallonië. CD&V berust!

Eerst en vooral: proficiat aan Hendrik Bogaert met zijn webstek. Als dat ook al nieuws is om een volle bladzijde in kwaliteitskrant “De Standaard” te vullen, dan mogen ze mij ook komen interviewen voor mijn nieuwe blog.

Maar goed, naar de inhoud nu. “We zitten volledig vast” zegt Bogaert. Nu ja, dat weten wij natuurlijk al langer dan vandaag. Eigenlijk weten we dat al van voor de verkiezingen van 10 juni 2007. Verkiezingen die voor de CD&V moesten gaan over de staatshervorming.
Verkiezingen ook sinds de welke de CD&V de kans had, gedragen door het kartel met N-VA, om daadwerkelijk iets te doen aan het probleem.
Maar helaas, vandaag de dag staan we nog geen millimeter verder dan 10 juni 2007, wel integendeel.
Dus nu komen zeggen dat we volledig vast zitten is een open deur instampen en bovendien ook een sneer naar zijn eigen CD&V minister, zelfs naar de gewezen eerste minister en provinciegenoot Leterme.

Eigenlijk zegt Bogaert hier wat iedereen al lang weet: de CD&V heeft er niets van gebakken en is oorzaak van de huidige stilstand op communautair vlak!

Hij laat als wonderoplossing optekenen dat “met een eenmalig herstelfonds van 34 miljard euro Wallonië een nieuwe start kan nemen”. Bovendien zegt hij dat dit voorstel reeds in 2007 gelanceerd werd.
Volgens hem zou dit voor Vlaanderen een tijdelijke schuldverhoging betekenen, maar ja, zegt hij, “we betalen nu ook al 6 miljard euro per jaar”.

Waar zijn we hier in godsnaam mee bezig??? Solidariteit tussen landen en regio’s: ja.
Maar blanco cheques tekenen, voor gelijk wie, nee !!!!

Volgens de redenering van Bogaert zou Vlaanderen een “pax communei”, vrede tussen de communiteiten, kunnen afkopen door een herstelfonds van 34 miljard te spijzen! Ja maar, hoor ik u zeggen, Vlaanderen moet dit niet doen, België kan dit doen.
Maar als Vlaanderen het grootste deel van de inkomsten van België bijdraagt is het de facto Vlaanderen die betaalt !!!!

Een eenvoudige rekensom en logica zouden kunnen aanhalen dat als het herstelfonds 34 miljard is en de transfers zo’n 6 miljard per jaar zijn, Vlaanderen Wallonië zou steunen voor 5,66 jaar. Helaas vrees ik dat na enkele maanden de som die Vlaanderen aan Wallonië geeft niet genoeg zal zijn! Vlaanderen zal nooit genoeg kunnen geven aan onze vrienden uit het zuiden.
Want laat me duidelijk wezen: het is niet dat we niet willen helpen en solidair zijn. Vlaanderen geeft jaarlijks miljoenen aan ontwikkelingshulp en steun. Alleen moeten we weten en afspreken dat die stromen tijdelijk en beperkt zijn. En daar wringt het schoentje.

Wallonië is als een kind dat zondagsgeld krijgt. Eens het kind dat geld krijgt van de ouders zijn er verschillende mogelijkheden:
- het kind houdt het geld bij en spaart voor investeringen en de toekomst.
- Het kind doet uitgaven maar behoudt een deel voor zijn toekomst
- Het kind verteert het geld bijna onmiddellijk.

Wallonië is als het derde type kind: eens het zakgeld krijgt zal het kind alles verteren en op woensdag geen geld meer hebben. Als het dan naar de ouders gaat en die geven onmiddellijk (of onder emotionele dwang) geld, dan zal zich in de toekomst een beeld ontwikkelen van “ik vraag dat aan mijn ouders, ze zullen toch wel ja zeggen”.

Wallonië heeft jarenlang in deze situatie geleefd. Ze vroegen geld aan de Federale Staat, deze betaalde, vervolgens was het geld veel vroeger op dan voorzien door Wallonië en bijgevolg kwamen ze aankloppen bij de Federale Staat, lees Vlaanderen.

Meneer Bogaert: het wordt tijd dat dergelijke praktijken stoppen!
Uw partij, CD&V had de kans het verschil te maken en zelfs geschiedenis te schrijven!

Nu hier, in een krantenartikel dergelijke stelling komen in nemen getuigt van rancune tegenover uw eigen partij en van een in basis misprijzen van de Vlaamse zelfstandigheidseis: solidariteit ja, maar profitariaat nee.!

zondag 22 maart 2009

Welkom in de 21st eeuw

Eindelijk hoor ik u denken. Welkom in de 21st eeuw. Waar was je zo lang Bart?

Het klopt. De laatste jaren slaat men ons om de oren met websites, blogs, chatten, face book,... Allemaal nieuwe communicatie vormen. Dus moest ik op ontdekkingstocht.

Een e-mail adres heb ik. Sinds vandaag heb ik dus ook een blog. Goede dag wereld. Ik hoop jullie te verrijken met mijn standpunten en ideeën.
Maar ik hoop ook veel terugkoppeling van jullie te krijgen.

Waarom eindelijk een blog nu? Omdat het verkiezingen zijn.
Ik weet het, het is een rare reden. Maar het is de enige echte reden. Ik ben nogal gesteld op mijn privé-leven, dus had ik niet direct behoefte om mijn doen en laten te grabbelen te gooien op "het net".

Maar een politicus kan de dag van vandaag nu eenmaal niet anders dan communiceren met zijn doelpubliek en met een breder publiek.
Vandaar dat ik u open en bloot zeg dat ik deze blog opstart vandaag om met u allen in gesprek te treden naar aanleiding van de verkiezingen.

Op 7 juni aanstaande zal ik op de Europese lijst staan voor de N-VA op plaats 10 bij de effectieve.

U kan dus allen, in gans Vlaanderen, stemmen op mij.

Tot daar deze eerste blog. Ik hoop dat jullie actief zullen meepraten en dat we tot een interessante gedachtenwissel zullen komen.

Prettig weekend nog!

Bart